Bli medleM– få rabatt på signaTURen

Som medlem i DNT får du rabatt på overnatting og mat på mer enn 500 DNT-hytter over hele Norge.
Du tjener inn medlemsskapet i løpet av tre overnattinger, og dermed lenge før SignaTuren er over.